IV Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców - 23.08.2014 r. - RADAWA

Już po raz IV Okręgowa Komisja Kynologiczna w Przemyślu przystapiła do prac nad organizacją konkursu. 

 

Konkurs jest  wspisany na oficjalną listę regionalnych konkursów pracy psów myśliwskich - KLIK

 

Zgłoszenia wraz z kserokopią rodowodu psa prosimy przesyłać na adres:


 

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Przemyślu

ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 36 a

37-700 Przemyśl

 

lub mailem  : zo.przemysl@pzlow.pl

 

Informacji  dotyczących konkursu udziela:
 

1. Pan Stanisław Baran - Przewodniczący Okręgowej Komisji Kynologicznej 

    tel. 602 748 454
 

2. ZO PZŁ Przemyśl - tel. 16 670 38 87

 

Jednocześnie informujemy , iż opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi:


-    70 zł od  psa  dla właścicieli psów   - myśliwych zrzeszonych w PZŁ

-  100 zł  od psa dla właścicieli psów -   osób niezrzeszonych w PZŁ

 

Wpłaty nalezy dokonać przelewem do dnia 10 sierpnia br. z  podaniem w tytule wpłaty danych : imię i nazwisko oraz dopisek "uczestnictwo w konkursie kynologicznym"

Nr rachunku bankowego:        PBS O/Przemyśl    29 8642 1155 2015 1503 3563 0001 


 

    Do pobrania:
  • icopobierz| Zgłoszenie psa