Kapituła Odznaczeń Łowieckich

 

 

Kol. Bronisław Rut – KŁ „Bażant” Przeworsk oraz członkowie kapituły w osobach:

1.      Kol. Zbigniew Kopczak – KŁ „Bór” Bircza
2.      Kol. Ryszard Miśniak – KŁ „PKŁ Ponowa” Przemyśl
3.      Kol. Kazimierz Mrozowicz – KŁ „Hejnał” Jarosław
 
 
Kontakt: 

                  Polski Związek Łowiecki
                  Zarząd Okręgowy w Przemyślu
                  ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 36 a
                  37-700 Przemyśl
 

                  Tel.    016 670 38 87
                  Fax   016 679 00 66
 
 
                  mail: zo.przemysl@pzlow.pl 
                  w tytule maila proszę podać "Kapituła"