Zarząd Okręgowy PZŁ

 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Przemyślu na okres kadencji 2010-2015 
 
1.      Przewodniczący : Włodzimierz Wojtczak
członkowie:
2.      Kol. Waldemar Zastrowski – KŁL „Dzik” w Przemyślu
3.      Kol. Eugeniusz Świst – KŁ „Ostoja” Jarosław
4.      Kol. Waldemar Cisek – KŁ „Hubert” Oleszyce
5.      Kol. Jerzy Bar – KŁ „Żbik” Przemyśl
 
 
 

 

Kontakt: 

                  Polski Związek Łowiecki
                  Zarząd Okręgowy w Przemyślu
                  ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 36 a
                  37-700 Przemyśl
 

                  Tel.    016 670 38 87
                  Fax   016 679 00 66
 
 
                  mail: zo.przemysl@pzlow.pl