Harmonogram KURSU DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERA ZWIERZYNY PŁOWEJ

2014-10-20

23 października br ZO PZŁ w Przemyślu rozpoczyna kurs dla kandydatów na selekcjonera zwierzyny płowej. Wykłady oraz egzaminy zostaną przeprowadzone w siedzibie tut. ZO PZŁ w Przemyślu przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 36 a.

Koszt kursu wynosi 450,00 zł płatne do dnia 20 października na rachunek tut. ZO PZŁ w Przemyślu

Nr rachunku: 29 8642 1155 2015 1503 3563 0001 z dopiskiem "KURS SELEKCJONERA"

W cenę kursu wliczone materiały w tym "Podręcznik Selekcjonera"

 

 

23.10.2014 r. (czwartek)

godz. 8.45 - 9.00

Sprawy organizacyjne

godz. 9.15 - 16.30

Znajomość kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej.
Zasady praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed i po odstrzale.
Wykładowca-lektor: Stanisław Okrojek

 

24.10.2014 r. (piątek)

godz. 9.00 - 17.00

Biologia zwierzyny płowej, w tym wzrost i rozwój poroża z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i genetycznych.
Zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów.
Wykładowca - lektor: Tadeusz Kroker

 

26.10.2014 r. (niedziela)

godz. 9.00 - 12.15

Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, dobór broni i przyrządów optycznych.
Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Wykładowca - lektor: Kazimierz Mrozowicz

godz. 12.30 - 14.00

Zasady etyki, kultury, tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistyki łowieckiej.
Eksponowanie trofeów.
Wykładowca - Kol. Adam Janicki

 

27.10.2014 r. (poniedziałek)

godz. 12.00 - 18.00

Znajomość zasad selekcji osobniczej i populacyjnej.
Znajomość zasad prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny płowej.
Preparowanie trofeów.
Wykładowca - lektor: Kol. Stanisław Okrojek

 

Egzaminy:

04.11.2014 godz. 9.00 - pisemny test wyboru

04.11.2014 godz. 11.00 - egzamin ustny po zaliczeniu pisemnego testu wyboru.

Facebook