Okręgowy Sąd Łowiecki

Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego:

Kol. Marcin Raba – KŁ „Dzik” Przemyślu

oraz sędziowie w osobach:

1. Kol. Robert Leśny KŁ "Bór" Bircza - z-ca Prezesa OSŁ
2. Kol. Wojciech Szczepanik KŁ "Żbik" Przemyśl - z-ca Prezesa OSŁ
3. Kol. Krzysztof Ciechanowski KŁ "Ryś" Przemyśl - sędzia
4. Kol. Rafał Sura KŁ "Dzik" Przemyśl - sędzia
5. Kol. Kazimierz Szuba KŁ "Ryś" Pruchnik - sędzia
6. Kol. Paweł Masłowski KŁ "Ryś" Przemyśl - sędzia
7. Kol. Adam Fida KŁ "Dzik" Przemyśl


KONTAKT

Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 36 a
37-700 Przemyśl

Tel. 016 670 38 87
Fax: 016 679 00 66

E-mail: zo.przemysl@pzlow.pl /w tytule maila proszę podać "OSŁ"/

Facebook